e-Learning
Politechniki Wrocławskiej

Systemy wsparcia nauczania na odległość

Systemy wsparcia nauczania na odległość

Politechnika Wrocławska rekomenduje trzy systemy pracy zdalnej:
- ePortal.pwr.edu.pl, jako narzędzie integrujące informacje o prowadzonych zajęciach oraz jako platformę do bezpiecznej publikacji materiałów edukacyjnych, zbierania prac studentów, przeprowadzania testów, komunikacji (forum) i.in.,
- system telekonferencyjny ZOOM,
- system telekonferencyjny MS Teams.

ePortal

eportal.pwr.edu.pl

Ogólne informacje

Ogólnouczelniana platforma e-learningowa Politechniki Wrocławskiej, oparta o system LMS Moodle, wspomaga zajęcia dydaktyczne począwszy od 2007r. Jest miejscem, w którym ruch nie ustaje nawet nocą, przy wciąż wzrastającej popularności wśród prowadzących i studentów naszej uczelni.

UWAGA!
Proszę mieć na uwadze, że nie wszystkie zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem ePortalu. W związku z tym, nie należy oczekiwać, że w ePortalu będą mieć Państwo dostęp do wszystkich zajęć, na które się Państwo zapisali w USOS.

W przypadku braku dostępu do kursu, który prowadzący prowadzi na ePortalu - należy w pierwszej kolejności kierować się do prowadzących zajęcia, gdyż to oni decydują o zasadach przyznawania dostępu do zasobów (kursów).


Instrukcje i pomoc:

Microsoft Teams

teams.microsoft.com

Ogólne informacje

System MS Teams jest rozbudowanym systemem do pracy/nauki zdalnej, w szczególności do prowadzenia wideokonferencji, chatu, wymiany plików, korzystania z cyfrowej tablicy online (whiteboard) czy oceniania studentów.

Platforma dostępna jest przez aplikację lokalną, przeglądarkę lub aplikację mobilną.

Instrukcje i pomoc:

ZOOM

pwr-edu.zoom.us

Ogólne informacje

Platforma Zoom pomaga uniwersytetom poprawić wyniki studentów dzięki bezpiecznym usługom komunikacji wideo w hybrydowych klasach, spotkaniach administracyjnych i innych.

Platforma ta rekomendowana jest do wykorzystania w celu komunikacji on-line ze studentami w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych i konsultacji.

Instrukcje i pomoc:

Skanowanie książek na życzenie

Wszystkie osoby posiadające aktywne konto biblioteczne mogą złożyć zamówienie na skan materiałów udostępnianych w czytelni. Zamawiać można artykuły z czasopism jak również fragmenty książek np. poszczególne rozdziały. Dzienny limit dla jednego użytkownika wynosi 5 zamówień. Zgodnie z przepisami prawa autorskiego nie skanujemy całych książek (jednorazowo maksymalnie do 20% całości treści). Limit zamówień tego samego tytułu odnawia się po 6 miesiącach. Zamówienia będą realizowane według kolejności zgłoszeń.

Google Classroom

classroom.google.com

Ogólne informacje

Google Classroom jest narzędziem wspierającym model zdalnej nauki, pozwalającym przeprowadzić lekcje przez Internet wraz ze spotkaniami wideo.

Umożliwia udostępnianie plików między wykładowcą a studentem, oraz monitorowanie jego indywidualnych postępów.

Ponadto, jest zintegrowany z innymi narzędziami Google (np. dysk Google, dokumenty Google, Gmail czy kalendarz).

Instrukcje i pomoc: