e-Learning
Politechniki Wrocławskiej

Systemy wsparcia nauczania na odległość

Systemy wsparcia nauczania na odległość

Politechnika Wrocławska rekomenduje trzy systemy pracy zdalnej:
- ePortal.pwr.edu.pl, jako narzędzie integrujące informacje o prowadzonych zajęciach oraz jako platformę do bezpiecznej publikacji materiałów edukacyjnych, zbierania prac studentów, przeprowadzania testów, komunikacji (forum) i.in.,
- system telekonferencyjny ZOOM,
- system telekonferencyjny MS Teams.

Powyższe oznacza dowolność wyboru stosowanej platformy przez nauczycieli akademickich spośród rozwiązań rekomendowanych. Nie wyklucza jednak stosowania innych rozwiązań IT umożliwiających komunikację po uzgodnieniu prowadzącego i studentów z grupy zajęciowej. Rozwiązania rekomendowane objęte będą wsparciem ze strony Politechniki Wrocławskiej. Poszczególne Wydziały mogą określać szczegółowe wytyczne odnoszące się do jakości kształcenia w trybie zdalnym-synchronicznym. Dziekani zobowiązani są do przekazania informacji w tym zakresie prowadzącym zajęcia i studentom.

W semestrze letnim 2019/2020 na ePortalu:

1456

Nowych kursów

16521

Logowań każdego dnia

758

Webinarów

7514

Uczestników webinarów

ePortal

eportal.pwr.edu.pl

Ogólne informacje

Ogólnouczelniana platforma e-learningowa Politechniki Wrocławskiej, oparta o system LMS Moodle, wspomaga zajęcia dydaktyczne począwszy od 2007 r. Jest miejscem, w którym ruch nie ustaje nawet nocą, przy wciąż wzrastającej popularności wśród prowadzących i studentów naszej uczelni.

Instruktaże i pomoc:

Microsoft Teams

teams.microsoft.com

Ogólne informacje

System MS Teams jest rozbudowanym systemem do pracy/nauki zdalnej, w szczególności do prowadzenia wideokonferencji, chatu, wymiany plików, korzystania z cyfrowej tablicy online (whiteboard) czy oceniania studentów.

Platforma dostępna jest przez aplikację lokalną, przeglądarkę lub aplikację mobilną.

Instruktaże i pomoc:

ZOOM

pwr-edu.zoom.us

Ogólne informacje

Platforma Zoom pomaga uniwersytetom poprawić wyniki studentów dzięki bezpiecznym usługom komunikacji wideo w hybrydowych klasach, spotkaniach administracyjnych i innych.

Platforma ta rekomendowana jest do wykorzystania w celu komunikacji on-line ze studentami w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych i konsultacji.

Instruktaże i pomoc:

Otwarte Zasoby Edukacyjne

oze.pwr.edu.pl

Ogólne informacje

Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) to serwis opracowany przez Dział E-learningu Politechniki Wrocławskiej, który funkcjonuje od 2015 r. Jego celem jest zgromadzenie w jednym miejscu internetowych materiałów dydaktycznych (dostępnych na licencjach Creative Commons) autorstwa pracowników naszej uczelni. Udostępniane kursy są skarbnicą wiedzy dla studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz miłośników i pasjonatów nauk ścisłych.

Możliwości:
 • +

  Zamieszczanie kursów na otwartej licencji - Creative Commons.

  W zależności od potrzeb: CC-BY, CC BY-SA, CC BY-ND, CC BY-NC, CC BY-NC-SA, oraz CC BY-NC-ND

 • +

  Zamieszczanie nagrań wideo z nawigacją po nich.

  Dział Kształcenia Ustawicznego i e-learningu oferuje wsparcie w opracowaniu tego typu materiałów wideo w zakresie sprzętowym, rejestracji oraz obróbki materiału audio-wideo (postprocesing)*.
  * Usługa wstrzymana ze względu na SARS-COV-2.

 • +

  Zamieszczanie kursów wykonanych w technologii HTML5.

  Dział Kształcenia Ustawicznego i e-learningu dysponuje autorskim narzędziem do tworzenia tego typu materiałów, w razie chęci nawiązania współpracy zapraszamy do kontaku.

 • +

  Co warto wiedzieć przed zamieszczeniem materiałów na OZE?

  Aby nawiązać współpracę napisz na adres: zdalne@pwr.edu.pl

Google Classroom

classroom.google.com

Ogólne informacje

Google Classroom jest narzędziem wspierającym model zdalnej nauki, pozwalającym przeprowadzić lekcje przez Internet wraz ze spotkaniami wideo.

Umożliwia udostępnianie plików między wykładowcą a studentem, oraz monitorowanie jego indywidualnych postępów.

Ponadto, jest zintegrowany z innymi narzędziami Google (np. dysk Google, dokumenty Google, Gmail czy kalendarz).

Instruktaże i pomoc:
 • +

  Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem pracy w Google Classroom?

  Instrukcja - (PL): dla prowadzących
  Instructions - (ENG): for Teachers

 • +

  Gdzie szukać pomocy z Google Classroom?

  Problemy i błędy należy zgłaszać na adres: zdalne@pwr.edu.pl.

Koordynatorzy Wydziałowi

Aby pomoc była jeszcze bliżej na wydziałach wspierać Państwa będą koordynatorzy wydziałowi. Ich zadaniem będzie pomóc Państwu w podstawach obsługi systemów zdalnej edukacji.
Prosimy o kontakt z osobami z Państwa jednostek. Zaznaczamy jednocześnie, że zespół ten nabywa wiedzy systematycznie, dlatego prosimy o wyrozumiałość w przypadku bezpośrednich kontaktów.
W trudniejszych przypadkach prosimy o kontakt z zespołem e-learningowym

W1
Wydział Architektury
Marcin Kutrzyński

marcin.kutrzynski@pwr.edu.pl

+48 71 320 64 51

W1
Wydział Architektury
dr inż. arch. Rafał Karnicki

rafal.karnicki@pwr.edu.pl

W2
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Marta Dudek

marta.dudek@pwr.edu.pl

+48 71 320 29 65

W2
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Grzegorz Dudek

grzegorz.dudek@pwr.edu.pl

+48 71 320 23 43

W3
Wydział Chemiczny
dr inż. Michał Jewgiński

michal.jewginski@pwr.edu.pl

+48 71 320 24 61, 320 37 17

W3
Wydział Chemiczny
dr inż. Piotr Wojciechowski

piotr.wojciechowski@pwr.edu.pl

+48 71 320 24 21

W4
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Monika Bobnis

monika.bobnis@pwr.edu.pl

+48 71 320 30 79

W4
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Bartosz Staszczak

bartosz.staszczak@pwr.edu.pl

+48 71 320 20 88

W5
Wydział Elektryczny
Agnieszka Pławecka

agnieszka.plawecka@pwr.edu.pl

W5
Wydział Elektryczny
Paweł Noga

pawel.noga@pwr.edu.pl

+48 71 320 46 77

W6
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Marek Orwat

marek.orwat@pwr.edu.pl

+48 71 320 68 81

W6
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Harish Batra

harish.batra@pwr.edu.pl

W7
Wydział Inżynierii Środowiska
Michał Czabaj

michal.czabaj@pwr.edu.pl

+48 71 320 36 08

W7
Wydział Inżynierii Środowiska
dr inż. Piotr Kowalski

piotr.kowalski@pwr.edu.pl

+48 71 320 20 38

W7
Wydział Inżynierii Środowiska
Wojciech Cieżak

wojciech.ciezak@pwr.edu.pl

+48 71 320 40 84

W8
Wydział Zarządzania
Tomasz Kroik

tomasz.kroik@pwr.edu.pl

+48 71 320 33 87

W8
Wydział Zarządzania
Krzysztof Stępniak

krzysztof.stepniak@pwr.edu.pl

+48 71 320 23 64

W9
Wydział Mechaniczno-Energetyczny
Grzegorz Michalik

grzegorz.michalik@pwr.edu.pl

+48 71 320 42 56

W9
Wydział Mechaniczno-Energetyczny
dr hab. inż., prof. uczelni Tomasz Hardy

tomasz.hardy@pwr.edu.pl

+48 71 320 20 49

W10
Wydział Mechaniczny
Adam Pierściński

adam.pierscinski@pwr.edu.pl

+48 71 320 42 44

W11
Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Marcin Głuszak

marcin.gluszak@pwr.edu.pl

+48 71 320 21 27

W11
Wydział Podstawowych Problemów Techniki
dr inż. Maciej Mulak

maciej.mulak@pwr.edu.pl

+48 71 320 37 71

W12
Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów
dr hab. inż., prof. uczelni Sergiusz Patela

sergiusz.patela@pwr.edu.pl

+48 71 320 49 52

W12
Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów
Damian Typa

damian.typa@pwr.edu.pl

+48 71 320 27 69

W12
Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów
dr hab. inż., prof. uczelni Jarosław Serafińczuk

jaroslaw.serafinczuk@pwr.edu.pl

+48 71 320 35 25

W13
Wydział Matematyki
Mirosław Wojtylak

miroslaw.wojtylak@pwr.edu.pl

+48 71 320 20 11

SJO
Studium Języków Obcych
Piotr Reizer

piotr.reizer@pwr.edu.pl

+48 71 320 31 90

SNHiS
Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wojciech Stryjewski

wojciech.stryjewski@pwr.edu.pl

+48 71 328 38 51

SWFiS
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Piotr Cysewski

piotr.cysewski@pwr.edu.pl

+48 71 340 75 11